Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Ви успішно завершили виконання Досдіду 2(а).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 2(б).

 

Дослід 2. Окиснювальні властивості калій перманганату в різних середовищах.

а) КМnО4 + Nа23 + Н24 = МnSО4 + Nа24 + К24 + Н2О

Електронний
баланс:

Спостереження:

Продовжити виконання лабораторної роботи