Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції

Дослід 2. Окислювальні властивості калій перманганату в різних середовищах.
6) в нейтральному середовищі

Хід виконання досліду. Проводимо реакцію окиснення натрій сульфіту калій пермангана-том в нейтральному середовищі. Для цього в пробірку наливаємо 3 – 4 краплі розчину калій перманганату (не додаємо ні кислоти, ні лугу, тобто залишаємо середовище нейтральним). Далі всипаємо декілька кристаликів натрій сульфіту.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.

Продовжити виконання лабораторної роботи