Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Ви успішно завершили виконання Досдіду 2(б).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 2(в).

б) КМnО4 + Nа23 + Н2О= МnО2 + Nа24 + КОН

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

Продовжити виконання лабораторної роботи