Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції

Дослід 2. Окислювальні властивості калій перманганату в різних середовищах.
в) в лужному середовищі

Хід виконання досліду. Проводимо реакцію окиснення натрій сульфіту калій пермангана-том в лужному середовищі. Для цього в пробірку наливаємо 3 – 4 краплі розчину калій пе-рманганату, доливаємо 2 краплі KOH (лужне середовище). Далі всипаємо декілька криста-ликів натрій сульфіту.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.

Продовжити виконання лабораторної роботи