Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Виберіть правильне рівняння реакції взаємодії калій перманганату з натрій сульфітом в лужному середовищі
2 KMnO4 + Na2SO3 +2 KОН = 2 MnSO4 + Na2SO4 + 2 KОН
2 KMnO4 + Na2SO3 +2 KОН = 2 K2MnO4 + Na2SO4 + H2O
2 KMnO4 + Na2SO3 +2 KОН = 2 K2MnO4 + Na2SO4 + 2H2O