Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Ви успішно завершили виконання Досдіду 2(в).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 3

в) КМnО4 + Nа23 + КОН= К2МnО4 + Nа24 + Н2О

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок:                              

Продовжити виконання лабораторної роботи