Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Ви успішно завершили виконання Досдіду 3(а).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 3(б)

Дослід 3. Окисно-відновна двоїстність.

а) КМnО4 + NаNО2 + Н24 = МnSО4 + NаNО3 + К24 + Н2О

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

Продовжити виконання лабораторної роботи