Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Дослід 3(б). Окисно-відновна двоїстність натрій нітриту

Хід виконання досліду. До підкисленого розчином сульфатної кислоти розчину калій йоди-ду додаємо декілька крапель розчину натрій нітриту.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.

Продовжити виконання лабораторної роботи