Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Виберіть правильне рівняння реакції взаємодії калій йодиду з натрій нітритом в кислому середовищі. Вкажіть які властивості (окисника чи відновника) виявляє натрій нітрит в цій реакції.
2NaNO3+2KI+H2SO4= 2NO+I2+K2SO4+Na2SO4+H2O
NaNO3 - окисник
2NaNO2+2KI+H2SO4= 2NO+I2+K2SO4+Na2SO4+H2O
NaNO2 - окисник
2NaNO2+2KI+H2SO4= 2NO+I2+K2SO4+Na2SO4+H2O
NaNO2 - відновник