Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Ви успішно завершили виконання Досдіду 3(б).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 4

б) КІ+ NаNО2 + Н24 = І2 + NО + К24 + Nа24

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: натрій нітрит виявляє властивості:

в реакції (а) – ________________

в реакції (б) – ________________

Продовжити виконання лабораторної роботи