Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Виберіть правильне рівняння реакції розкладу амоній дихромату. Вкажіть які властивості (окисника чи відновника) виявляють атоми Хрому та Нітрогену в цій реакції.
(NH4)2Cr2O7 = 2 NO + Cr2O3 + 4 H2O
N-3 – відновник, Сr+6 – окисник
(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4 H2O
N-3 – відновник, Сr+6 – окисник
(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4 H2O
N-3 – окисник, Сr+6 – відновник