Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Ви успішно завершили виконання Досдіду 4.

Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до завершення заповнення таблиці звіту виконання лабораторної роботи.

 

Дослід 4. Реакції внутрішньомолекулярного окиснення – відновлення.

(NН4)2Сr2О7 = N2 + Сr2О3 + Н2О

   

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: амоній дихромат може вступати в реакцію внутрішньомолеку-лярного окиснення – відновлення тому, що _____________________________

________________________________________________________

Продовжити виконання лабораторної роботи