Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Властивостi вуглеводнiв

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

"ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕВОДНІВ"

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Виконання лабораторної роботи починається з уважного опрацювання теоретичного матеріалу теми (відповідно до списка літератури). Не познайомившись з цим матеріалом, студент не зможе вірно осмислити суть хімічного експерименту, описати його та зробити висновки.

Тому перед безпосереднім виконанням роботи студент повинен відповісти на ряд запитань, які мають за мету перевірити ступінь засвоєння теми, і при достатньому рівні засвоєння одержати дозвіл на виконання роботи.

Після того, як всі досліди лабораторної роботи будуть виконані, зафіксовані і осмислені, студент повинен оформити журнал проведення дослідів, форму якого наведено нижче.

Оформлений лабораторний журнал надсилається викладачу, який перевіряє його, робить зауваження, і зараховує (або не зараховує) лабораторну роботу, про що повідомляє студента.

Продовжити виконання лабораторної роботи