Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки

Лабораторна робота № 4

"ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

Звіт лабораторної роботи заповнюється у формі таблиці після виконання лабораторної роботи або після виконання кожного досліду. Ми рекомендуємо заповняти таблицю звіту після виконання кожного досліду! Починайте виконувати досліди. Бажаємо успіху!

 

 

Виконав студент гр.___________ _______________________ __________
Прізвище дата

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 "Оксигеновмісні органічні исполуки"

(назвати речовини, що підкреслено, записати спостереження і зробити висновки!!!!!!)

Дослід 1. Утворення алкоголятів натрію і їх гідроліз

Спостереження:

Спостереження:

Висновок:

Дослід 2. Утворення купрум (ІІ) гліцерату

Спостереження:

Висновок:

Дослід 3. Окиснення спиртів купрум (ІІ) оксидом

Спостереження:

Висновок:

Дослід 4. Реакція “срібного дзеркала” на альдегіди

Спостереження:

Висновок:

Дослід 5. Взаємодія альдегідів з купрум (ІІ) гідроксидом

Спостереження:

Висновок:

Дослід 6. Взаємодія карбонових кислот з металами

Спостереження:

Висновок:

Дослід 7. Властивості ненасичених карбонових кислот

Спостереження:

Висновок:

Продовжити виконання лабораторної роботи