Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки
Охарактеризуйте реакцію взаємодії етилового спирту з металічним натрієм:
2 C2H5OH + 2 Na = 2 C2H5ONa + H2
Виділяється газ водень, який згоряє яскравим полум’ям
2 C2H5OH + 2 Na = 2 C2H5ONa + H2
Виділяється газ водень, який згоряє з хлопком
2 CН3OH + 2 Na = 2 CН3ONa + H2
Виділяється газ водень, який згоряє з хлопком