Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки
Охарактеризуйте реакцію гідролізу продукту взаємодії етанолу з натрієм - натрій етилату, поясніть зміну забарвлення індикатора:
C2H5ONa + H2O = C2H5OH + NaOH
Забарвлення фенолфталеїна стає малиновим, оскільки внаслідок гідролізу утворюється луг.
C2H5ONa + H2O = C2H5OH + NaOH
Забарвлення фенолфталеїна залишається безбарвним, оскільки внаслідок гідролізу утворюється спирт.
3ONa + H2O = CН3OH + NaOH
Забарвлення фенолфталеїна стає малиновим, оскільки внаслідок гідролізу утворюється спирт.