Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки
Ви успішно завершили виконання Досдіду 1.

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково назвіть продукти реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 2.

 

Виконав студент гр.___________ _______________________ __________
Прізвище дата

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 "Оксигеновмісні органічні исполуки"

(назвати речовини, що підкреслено, записати спостереження і зробити висновки!!!!!!)

Дослід 1. Утворення алкоголятів натрію і їх гідроліз

Спостереження:

Спостереження:

Висновок:

Продовжити виконання лабораторної роботи