Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки
Які зміни відбуваються на поверхні мідної спіралі після занурення у спирт? Чому? Виберіть рівняння реакції взаємодії етанолу з купрум (ІІ) оксидом.
Утворюється мідь червоного кольору внаслідок окиснення купрум (ІІ) оксиду. Спирт відновлюється до кислоти:
CuO + C2H5OH = CH3COOH + Cu
Утворюється мідь червоного кольору внаслідок відновлення купрум (ІІ) оксиду. Спирт окиснюється до кетону:
Cu2O + C2H5OH = CH3COH + 2Cu + H2O
Утворюється мідь червоного кольору внаслідок відновлення купрум (ІІ) оксиду. Спирт окиснюється до альдегіду:
CuO + C2H5OH = CH3COH + Cu + H2O