Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки

Дослід 4. Реакція «срібного дзеркала» на альдегіди

Хід виконання досліду. В чисту пробірку налити 3…4 мл 1 %-ного розчину арґентум (І) нітрату і додати краплями 5 %-ний розчин амоніаку в такій кількості, щоб осад, що спочат-ку утворився, повністю розчинився. До одержаного аміачного розчину арґентум (І) оксиду додати 1 мл мурашиного альдегіду і обережно нагріти на водяній бані за температури 60…70оС.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в таблицю звіту виконання лабораторної роботи.

Продовжити виконання лабораторної роботи