Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки
Рівняння реакції утворення «срібного дзеркала» при взаємодії мурашиного альдегіда з аміачним розчином аргентум (І) оксиду:
CH3COH + 2[Ag(NH3)2]OH = CH3COOH +2Ag + 4 NH3 + H2O
HCOH + 2[Ag(NH3)2]OH = HCOOH +2Ag + 4 NH3 + H2O
HCOH + 2[Ag(NH3)2]OH = CH3OH +2Ag + 4 NH3 + H2O