Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки

Дослід 5. Взаємодія альдегідів з купрум (ІІ) гідроксидом

Хід виконання досліду. У пробірку налити 1 мл оцтового альдегіду, 4 мл 10 %-ного розчи-ну натрій гідроксиду і додати краплями 2 %-ний розчин купрум (ІІ) сульфату до появи оса-ду. Обережно нагріти верхню частину вмісту пробірки.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в таблицю звіту виконання лабораторної роботи.

Продовжити виконання лабораторної роботи