Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки
Виберіть правильне рівняння реакції взаємодії оцтового альдегіду з купрум (ІІ) гідроксидом при нагріванні. Який осад і якого кольору утворюється?
CH3COH + 2СuOH = CH3COOH +2Cu + H2O
Cu – червоного кольору
HCOH + 2Сu(OH)2 = HCOOH + Cu2O + H2O
Cu2O – цегляно-червоного кольору
CH3COH + 2Сu(OH)2 = CH3COOH + Cu2O + H2O
Cu2O - цегляно-червоного кольору