Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки
В реакції міжмолекулярної дегідратації спиртів утворюються:
естери
етери
алкени
двохатомні спирти