Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами
Лабораторна робота: Практична робота №9. Робота з текстовими фрагментами.
Тема. Закріплення отриманих знань. Практична робота № 10.
Продовжити виконання лабораторної роботи