Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи конструювання виробiв
Лабораторна робота: Розмірна характеристика тіла людини
Латинською літерою d позначають:
Діаметри
Довжини
Діагоналі