Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бiологiя
Лабораторна робота: Будова мікроскопа. Робота з мікроскопом при малому та великому збільшенні.
Для роботи при малому збільшенні використовують:
покривне скло
імерсійну оливу