Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бiологiя
Лабораторна робота: Будова мікроскопа. Робота з мікроскопом при малому та великому збільшенні.
Дивлячись у мікроскоп, повертайте гвинт грубого настроювання доти, поки об'єкт не потрапить у фокус.
Продовжити виконання лабораторної роботи