Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бiологiя
Лабораторна робота: Основні принципи культивування мікроорганізмів на живильних середовищах.
Що відбувається з клітиною при внесенні в клітину гіпертонічного розчину?
її цитоплазма стискається
клітина лопається