Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бiологiя
Лабораторна робота: Основні принципи культивування мікроорганізмів на живильних середовищах.
Що відбувається з клітиною при внесенні в неї гіпотонічного розчину?
клітина лопається
її цитоплазма стискається