Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бiологiя
Лабораторна робота: Основні принципи культивування мікроорганізмів на живильних середовищах.
Як називається розподілення тонким шаром досліджуваної культури на скельці в фізіологічному розчині?
дифундування
концентрування