Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бiологiя
Лабораторна робота: Основні принципи культивування мікроорганізмів на живильних середовищах.
Готуємо поживний агар
Продовжити виконання лабораторної роботи