Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бiологiя
Лабораторна робота: Основні принципи культивування мікроорганізмів на живильних середовищах.
Для чого використовують методи культивування мікроорганізмів на поживних середовищах.
дослідження їх фізіологічних і біохімічних властивостей
для виявлення належності мікроорганізмів до грам позитивних чи грамнегативних