Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
На чому будується розграфка листів карт більш великих масштабів за масштаб 1:1 000 000?
кожному листу карти масштабу 1:1 000 000 відповідає ціле число листів карт більших масштабів
кожному листу карти попереднього масштабу відповідає ціле число листів карт більших масштабів
кожному листу карти попереднього масштабу відповідає кратне число листів карт більших масштабів