Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Зі збільшенням чисельного масштабу в 2 рази, площа зображення:
не змінюється
зменшується у 4 рази
збільшується в 4 рази