Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Якому масштабу карти відповідає номенклатура N-36-А?
1:1 000 000
1:500 000
1:200 000