Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Що відбувається з розмірами зображуваної території зі збільшенням масштабу карти?
зменшення розмірів зображуваної території по широті і довготі
збільшення розмірів зображуваної території по широті і довготі
зображувана територія не змінюється