Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Як отримують трапеції карт масштабів крупніше 1:100 000?
шляхом поділу території, охоплюваної листом попереднього (більш дрібного) масштабу, на 4 частині
шляхом поділу території, охоплюваної листом мільйонної карти, на 4 частині
шляхом поділу території, охоплюваної листом карти масштабу 1:100 000, на 4 частині