Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Щоб отримати лист карти масштабу 1:25 000, лист карти масштабу 1:50 000 поділяють на:
на 4 частини
на 12 частин
на 36 частин