Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Якому масштабу карти відповідає номенклатура N-36-54-Г-а?
1:10 000
1:25 000
1:50 000