Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Щоб отримати лист карти масштабу 1:10 000, лист карти масштабу 1:25 000 поділяють на:
на 36 частин
на 12 частин
на 4 частини