Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Якому масштабу карти відповідає номенклатура N- 36- 54- Г- а-2?
1:10 000
1:25 000
1:50 000