Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Тема: Розграфка та номенклатура топографічних карт

Мета: ознайомитися з правилами розграфки топографічних карт, навчитися визначати потрібний масштаб й номенклатуру карт для практичної роботи

Почати виконання лабораторної роботи
Необхідно повторити теоритичні відомості