Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Визначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів

Завдання 1

Визначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів:

?  ? ? 
? M-35 ? 
? ? ? 
Завдання зрозуміле
Необхідно повторити теоритичні відомості