Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
У завданні 1 вказаний наступний масштаб карти:
1:200 000
1:500 000
1:1 000 000