Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Порівняйте проведену розграфку з контрольними даними та дайте відповідь, на якому рисунку дані вірні:

КОНТРОЛЬНІ ДАНІ ДО ЗАВДАННЯ 1

О-34 О-35 О-36 
M-34 M-35 M-36 
L-34 L-35 L-36 

Рисунок 1

N-34 N-35 N-36 
M-34 M-35 M-36 
L-34 L-35 L-36 

Рисунок 2

N-34 N-35 N-36 
M-34 M-35 M-36 
К-34 К-35 К-36 

Рисунок 3

рисунок 1
рисунок 2
рисунок 3