Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
У завданні 2 вказаний наступний масштаб карти:
1:100 000
1:200 000
1:500 000