Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Порівняйте проведену розграфку з контрольними даними та дайте відповідь, на якому рисунку дані вірні:

КОНТРОЛЬНІ ДАНІ ДО ЗАВДАННЯ 2

O-36-XXXIIІ O-36-XXXIV O-36-XXXV 
N-36-II N-36-III N-36-IV 
К-36-VIII К-36-IX К-36-X 

Рисунок 4

O-36-XXXII O-36-XXXIII O-36-XXXIV 
N-36-II N-36-III N-36-IV 
N-36-VIII N-36-IX N-36-X 

Рисунок 5

O-36-ІІ O-36-ІІІ O-36-IV 
N-36-II N-36-III N-36-IV 
N-36-V N-36- VІ N-36- VІІ 

Рисунок 6

рисунок 4
рисунок 5
рисунок 6