Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Визначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів

ЗАВДАННЯ 3

Визначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів:

? ? ? 
? N-36-12 ? 
? ? ? 
Завдання зрозуміле
Необхідно повторити теоритичні відомості