Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
У завданні 3 вказаний наступний масштаб карти:
1:50 000
1:100 000
1:200 000