Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
У завданні 4 вказаний наступний масштаб карти:
1:10 000
1:25 000
1:50 000